Støtteforening

Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland arbejder for at udbrede kendskabet til vort Hospice og hospicetanken i almindelighed.
Støtteforeningen er en selvstændig forening med egen bestyrelse. Støtteforeningens bestyrelse og bestyrelsen for Hospice Sydvestjylland har et tæt samarbejde.
 
Støtteforeningens formål er, at skaffe midler, som kan bruges til at give patienter, pårørende, personale og frivillige hjælpere den bedst mulige hverdag. her tænkes på at skaffe midler til husets inventar, hjælpemidler, blomster og kunst, samt at støtte personalets muligheder for at deltage i uddannelse og de frivilliges mulighed for at deltage i kurser. Støtten skal forståen som et supplement til de offentlige midler, som Hospice drives fra.
 
Det er en vigtig og højt prioriteret opgave for Støtteforeningen, at støtte det frivillige arbejde på hospice. På Hospice er der en deltidsansat frivilligkoordinator. De frivillige er til stede på hospice hver dag og aften for at støtte op om hverdagens sociale elementer. Se under "hvad kan Hospice tilbyde".
 
Der er brug for midler til det fortsat gode arbejde der foregår fra Støtteforeningen.
- Bliv medlem af Støtteforeningen
 
Se mere under støtteforeningens hjemmeside eller ring til kasserer Christian Bendixen på 21478011