Hospicefilosofien

Grundlægger af den moderne hospicefilosofi  var Cicely Saunders, født i 1918 i England.
Hun blev i første omgang uddannet til sygeplejerske, og i forbindelse med hendes arbejde opstod der et venskab med David Tasma, en polsk mand, der var svært lidende af kræft.
Gennem fælles samtaler udviklede de tanken om at bygge et specielt hospital til mennesker ved livets afslutning, hvor de ville få den bedste pleje og omsorg af et højt kvalificeret personale.
På vejen til at få ønsket realiseret blev hun yderligere uddannet til socialrådgiver og endelig tog hun også lægeuddannelsen som 38-årig.
Hun begyndte derefter at forske i lindring af symptomer, især med fokus på smertelindring, og i sit arbejde tog hun udgangspunkt i at se den døende og dennes familie som en enhed.
Efter at have indsamlet både viden og donerede midler blev det muligt for hende at starte det første hospice, St. Christophers Hospice i 1967. Udgangspunktet for arbejdet var hospicefilosofien, det vil sige de holdninger, der ligger til grund for indsatsen for den syge på hospice.
 
Hospicefilosofien omfatter:
  • - At skabe rammer, der giver de bedst mulige forudsætninger for livskvalitet og selvværd og en værdig død.
  • - At yde en palliativ indsats som omsorg, pleje, smertelindring og sjælesorg for uhelbredeligt syge mennesker med en fremadskridende, dødelig sygdom, hvor kurativ     behandling er opgivet.
  • - At omsorg og pleje kan bidrage til at gøre menneskets sidste tid til en positiv del af livsforløbet, så den døende og dennes pårørende oplever en helhedsorienteret     indsats, præget af åbenhed, betingelsesløs accept og bekræftelse af den syges værdi som menneske.
  • - At yde støtte, vejledning og sjælesorg til den døendes pårørende før og efter tabet.
  • - At hele indsatsen tilrettelægges under hensyntagen til individuelle behov og ønsker, idet alle opgaver løses i et tæt samarbejde med den syge og dennes pårørende.
Det er denne tankegang, der står bag Hospice Sydvestjyllands vision og værdier.

Som afslutning et smukt citat af Cicely Saunders, som vi gerne arbejder efter:
 
"Du er værdifuld fordi du er dig, og du betyder noget indtil det sidste sekund i dit liv.
Vi vil gøre alt, hvad vi kan, ikke kun for at du skal dø i fred, 
men også så du kan leve indtil du dør."