Hvem kan komme på Hospice?

Mennesker med generende symptomer, der er opstået i forbindelse med alvorlig og uhelbredelig sygdom, kan henvises af en læge til Hospice Sydvestjylland. 

Det kan være svært at vurdere, hvornår tiden er inde til at blive henvist til hospice. Sundhedspersoner (læger og sygeplejersker m.fl.), den syge eller familien er velkomne til at kontakte hospice med spørgsmål om dette. Tlf. 99440499

Henvisning til Hospice Sydvestjylland følger de nationale visitationskriterier, som kan ses via nedenstående link.

http://www.dmcgpal.dk/files/visitation/natvisitationskriteriernov2017.pdf