Socialrådgiveren


 

Socialrådgiver Heidi Grøndal er til rådighed for patienten og de pårørende under deres ophold her og har nogle gange også kontakt i tiden derefter.

Livstruende sygdom har ofte indgribende betydning for forsørgelsesmæssige og familieretslige forhold i familien og kan give anledning til spekulationer og bekymring. Der er ofte brug for at få talt disse igennem og taget hånd om forhold, så de ikke er en yderligere belastning. Det kan være afgørende for, at der kan skabes ro til at være til stede
i nuet.

Socialrådgiveren hjælper med at få overblik i situationen og hjælper tit med kontakten til forskellige instanser. Hyppige problemer er sygedagpenge, pensionsordninger, plejeorlov, forældremyndighed, arv og testamente, men det er helt individuelt, hvad der er brug for.

Heidi Grøndal kommer gerne på stuen, men patienter og pårørende er også altid velkomne til at kigge ind på hendes kontor i stueetagen. Hun træffes i huset to gange ugentligt. Plejepersonalet kan også etablere kontakten.

Heidi Grøndal er til stede på hospice mandage og onsdage.