Hvad kan Hospice tilbyde

Hospice Sydvestjylland er en tværfaglig klinisk enhed, der yder lindrende pleje og behandling på specialistniveau til alvorligt syge, døende mennesker med hospicefilosofien som ledetråd. 
  • Ophold på Hospice er gratis for den syge.
  • Henvisning fra en praktiserende læge eller sygehuslæge er nødvendig. Hospices læge og leder vurderer henvisningen med henblik på eventuel indlæggelse.
  • Den syge kontaktes af hospice med henblik på en samtale før indlæggelse.  

Der kan desværre i perioder være ventetid på indlæggelse.

Henvisning - se mere under indlæggelse

  • Hospice har 12 eneværelser med eget bad.
  • Der er plads til, at familien kan være til stede. Mad og overnatning kan tilkøbes af de nærmeste pårørende.
  • Den nære familie og andre pårørende kan benytte de forskellige opholdsrum og faciliteter i huset.
  • Hospice tilbyder lindrende indsats fra et team af læger, sygeplejersker og terapeuter i et hus, der er indrettet hjemligt, men med gode faciliteter til målrettet sundhedsfaglig behandling. Husets køkken tilbereder mad, der passer til småtspisende.  
  • På hospice har vi fokus på at lindre generende symptomer og støtte den syge til at leve den sidste tid så aktivt eller tilbagetrukket, som han eller hun ønsker.
  • Hospice har som mål, at den syge oplever en velfungerende symptomlindring, der resulterer i, at han eller hun får en god afslutning på livet eller kan blive udskrevet.