Tilbageflytning til Finsensgade 25

Hospice Sydvestjylland er nu bygget om efter principperne for lindrende arkitektur.
Vi har med ombygningen fået større og mere tidssvarende patientstuer samt bedre faciliteter for de pårørende og for personalet. 
Hospice har ved tilbageflytningen nyt telefonnummer: 9944 0499.
Vores adresse er uændret Hospice Sydvestjylland, Finsensgade 25, 6700 Esbjerg. 
 
Henvisning til hospice foretages som hidtil og visitering af patienterne er efter samme kriterier som hidtil.
Ligeledes vil vi som hidtil have 12 patienter. 
Hospice Sydvestjylland er fortsat en selvstændig enhed med overenskomst med regionen.
Hospice tilbyder specialiseret palliativ indsats på specialistniveau og med samme tværfaglige personalesammensætning som hidtil.
Det vil ikke være tilladt at ryge eller anvende E-cigaretter indendørs efter tilbageflytningen.
Patienter og pårørende må ryge udendørs på terrassen i stueetagen. 
Køkkenpersonalet vil fremadrettet stå for al maden til patienter, ligesom frivillige bidrager til at hygge og hjælpe omkring patienter og pårørende. 
Hospice Sydvestjylland vil således i forbedrede rammer yde tværfaglig palliativ symptomlindring og behandling på specialistniveau til døende og uhelbredeligt syge mennesker.    
 
Ragnhild Rabjerghospicechef