Uddannelse for sygeplejersker i Esbjerg Kommune 2016

I samarbejde med Palliativt Team har  Hospice Sydvestjylland opkvalificeret hjemmesygeplejersker i Esbjerg Kommune indenfor  palliation.

Alle hjemmesygeplejersker i Esbjerg Kommune er blevet tilbudt et to dages kursus i palliation.

Palliaivt Team underviser den ene dag og Psykolog Anne Berlemé og sygeplejerske Elin Forum på dag to.

Elin Forum i emnet de sidste levedøgn og Anne Berlemé i emnet pårørende, sorg og depression.

I efteråret 2016 var der undervisning  på hospice: Onsdage i uge 46,47,48 og 49.