Frivillige

 

 

De frivillige på Hospice

Frivillige er på Hospice Sydvestjylland, som et supplement til den professionelle pleje og behandling. De yder individuel medmenneskelig støtte og samvær til patienter og pårørende, der har behov for dette og er interesseret heri.

Der er 56 frivillige tilknyttet hospice, som værter, pianister og medhjælpere haven og indkøb og pasning af akvariet.De frivillige er i huset fra kl. 8.30 til kl. 20 om aftenen.Frivillige står til rådighed ved 3 måltider. Her er de med til at skabe æstetiske og gode rammer for patienter og pårørende.

Frivillige står til rådighed for patienter, til småopgaver, indkøb, en lille snak, som besøgsven og vågekone. Blandt opgaverne er der også at arrangere kunstnere til hospice, ordner blomster og dekorationer, bage småkager eller vafler om eftermiddagen,højtlæsning, alt sammen for at give patienterne adspredelse og glæde.

Den frivillige indsats ydes med indføling for den enkelte patient og pårørendes situation og behov. Hospicefilosofien anvendes som ledetråd.

http://www.aflastningstjenesten.dk/page1465.aspx


Målsætningen for den frivillige indsats

De frivillige ved Hospice Sydvestjylland yder en indsats til glæde for patienter og pårørende.

De frivillige er en integreret del af den palliative indsats og deres tilstedeværelse i fælleslokaler og ved måltider er med til at give adspredelse ved at trække hverdagshistorier og oplevelser ind i samværet i huset.

De frivillige har medansvar for de æstetiske rammer og for at gæster i huset føler sig godt modtaget.

De frivillige indtænkes i nye tiltag og ved opgaver ved patienter både under indlæggelse og ved udskrivelse.

Forventninger til frivillige

De frivillige ansættes efter en grundig samtale og der forventes at de

Har tid og er nærværende

Forvalter tavshedspligten

Fokuserer på andres behov og nedtoner sine egne

Er rummelig, rolig og har en god indfølingsevne

Har interesse og overskud til at yde noget for andre mennesker

Deltager i fyraftensmøder og herigennem kvalificeres med viden og dermed får en bedre forståelse for patienter og pårørendes situation

Hjælper solidarisk med at ugeplanen går op alle dage

Til at koordinere den frivillige indsats er Ingrid Bang ansat som frivillig koordinator, hun træffes på telefon 23355210 eller ingrid@aflastningstjenesten.dk