Præsten

 

Præsten, Bente Bramming står til rådighed for alle patienter og deres pårørende, hvis og når de måtte ønske det.
Præsten vil i det omfang, det kan lade sig gøre, komme og hilse på patienter og deres nære pårørende.  
En samtale med præsten er for patient såvel som pårørende en mulighed for at tale om både små og store ting.
Blandt de store ting findes åndelige og eksistentielle spørgsmål. De kan komme til en på forskellig måde, og det er spørgsmål, man også kan tale om på forskellig måde.
 
Hver 14. dag holdes der gudstjeneste i "Stillerummet" på 2.sal. Gudstjenester annonceres via opslag. Hvor det ønskes, skaber hospicepræsten kontakt til patientens hjemsognspræst. 
 
Hospicepræsten er desuden knyttet til det Palliative team samt 50% sognepræst ved Bryndum-Vester Nebel Pastorat.