Pleje og behandling


Pleje og behandling


Har man en uhelbredelig sygdom, der giver mange alvorlige symptomer, kan hospice være det rette sted at vælge at blive indlagt.
På Hospice har vi fokus på at lindre fysiske symptomer som for eksempel smerter, åndenød, mave-tarm problemer, madlede, træthed og andre symptomer, der er opstået i forbindelse med alvorlig sygdom. Samtidig lægger vi lige så stor vægt på at lindre symptomer af psykisk og åndelig art som angst, forvirring, modløshed og uro og social utryghed.

Hospice er at sammenligne med en special afdeling. Her er ansat højt kvalificeret personale bestående af speciallæger, sygeplejersker, fysioterapeut, socialrådgiver, psykolog, præst, musikterapeut, ernærings-assistent og kok. De forskellige faggrupper tilbyder deres hjælp for at lindre de svære symptomer.

Alle tilbud har til formål at lindre generende symptomer. På hospice benævnes den syge "patient", fordi man modtager pleje og behandling. Patienten har ret til at få information om alt, der drejer sig om ham eller hende selv og at vælge tilbud om behandling til eller fra.