Om henvisning til brug for læger

Til lægen

Hvem kan komme på hospice?
Følgende skal gøre sig gældende:
-       At patienten er uhelbredelig syg, hvor helbredende behandling ikke længere er mulig
-       At patienten selv ønsker ophold på hospice
-       At patientens tilstand kræver lindrende behandling – med komplekse symptomer, der fordrer specialiseret og/eller tværfaglig indsats 
 
Indlæggelsens mål
Hospice har som mål, at patienten oplever en velfungerende symptomlindring, der kan resultere i, at patienten får en god afslutning på livet eller kan blive udskrevet til eget hjem eller eventuel plejebolig.
 
Hvordan sender praktiserende læger henvisning?
Praktiserende læger kan sende en elektronisk sygehushenvisning til hospice.
Når en patient henvises til hospice, skal der sendes en elektronisk sygehushenvisning til:
Hospice Sydvestjylland
Behandlingsafsnit
SKS kode 5517010
Lokationsnr. 5790002005879


Henvisningen skal indeholde
-        I henvisningens anamnesefelt laves en kort sygdomsbeskrivelse med relevante oplysninger om patientens nuværende situation fysisk, psykisk, socialt og eksistentielt/åndeligt
-       Beskrivelse af de komplekse palliative problemstillinger, sygdommen medfører
 
Hvordan sender læger på sygehus henvisning?
Læger på sygehusene i Region Syddanmark kan sende elektronisk sygehushenvisning til hospice via Cosmic.
Når en patient henvises til hospice, skal der sendes en elektronisk sygehushenvisning til
Hospice Sydvestjylland
Behandlingsafsnit
SKS kode 5517010
Lokationsnr. 5790002005879
I henvisningen udfyldes nøgleordet anamnese med en kort sygdomsbeskrivelse og herefter indsættes og udfyldes frasen hosp_henv 
 
Ved behov for oplysninger i forhold til henvisning og visitation kontakt da Hospice Sydvestjylland på tlf. 99440499. 
 
Visitering
Henvisninger visiteres dagligt og patienten eller afdeling hvor patienten er indlagt bliver kontaktet omkring ventetid. Hvis patienten vurderes ikke at have symptomatologi som kræver en specialiseret/tværfaglig indsat giver vi henvisende læge besked om dette.