Kontakt


Hospices kontaktinformationer:
 
Hospice Sydvestjylland
Finsensgade 25
6700 Esbjerg
tlf. 99440499

mail: hospice@hospice.rsyd.dk eller ragnhild.rabjerg@hospice.rsyd.dk

Sikker mail benyt nedenstående link.

http://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=20793


Hospice Sydvestjyllands mission: 

Hospice Sydvestjylland yder individuel baseret lindrende behandling og pleje døgnet rundt til alvorligt syge og døende mennesker, samt støtte, vejledning, omsorg og sjælesorg til dem og deres nærmeste pårørende. 

Indsatsen gives af et tværfagligt samarbejdende personale på specialistniveau i palliation i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinier og med hospicefilosofiens værdier som ledetråd.

Hospice indgår som en integreret del af den samlede palliative indsats i Region Syddanmark og varetager således også opgaver inden for uddannelse, udvikling og forskning på det palliative område.