Ombygning - til glæde for patienter, pårørende og personale

I december 2006 blev det nyindrettede Hospice Sydvestjylland taget i brug af patienter og pårørende. Adressen i den tidligere boligbebyggelse Finsensgade 25 i Esbjerg blev udpeget af daværende Ribe Amtsråd.
Byggeplanerne havde da været længe på vej og det lykkedes Hospice´s bestyrelse og Støtteforening at forhandle sig til en tilbygning med 1. sal og sidenhen også at skaffe donerede midler til 2. sal på tilbygningen.
I den realiserede byggeplan findes de 12 patientstuer samlet på 1. sal. De 250 m2 på 2. sal (den donerede del) er aldrig blevet udnyttet.
De nuværende 12 patientstuer er mellem 14 m2 og 21 m2. med  gennemsnits-størrelse på 18,4 m2. 
 
I den tid der er gået fra hospiceidéen over byggeprojektet til nu, er der sket meget i forhold til patienterne og behandlingen. Sundhedsstyrelsen har bestemt, at hospicerne i Danmark er institutioner med specialistfunktion og målrettet de mest kompleks syge, døende patienter i det lindrende patientforløb. På den måde er der mange pleje og behandlings aktiviteter i døgnet på en patientstue, ligesom der ofte er pårørende, der vælger at opholde sig hos patienten rigtig mange timer og dage. Belastningen på den enkelte patientstue er derfor stor og til tider skabes der pladsproblemer, der påvirker patienter og pårørende og også personalets arbejdsforhold. 
 
Set i lyset af, at Hospice faktisk er i den lykkelige situation at have 250 uudnyttede m2, vil det give god mening, at udnytte disse til gavn for mere plads til patienter, pårørende og personale. Patientstuerne vil efterfølgende kunne øges til en størrelse på fra 21 m2  til 38 m2 med gennemsnitsstørrelse på 34 m2.


Fordelen ved at have større patientstuer vil være:        
bedre luftskifte på stuen        
mere plads til de hjælpemidler den syge på skift eller samtidig har brug for (kørestole af forskellig størrelse, bækkenstol, rollator, komfortlænestol, brug af loftlift og så videre),samt bedre arbejdsforhold for personalet ved de mange forflytninger       
plads til at en pårørende kan overnatte på stuen og personalet samtidig har gode pladsforhold når den syge skal have hjælp natten igennemplads til at pårørende, der opholder sig mange timer i huset, kan opholde sig i den ene del af patientstuen uden at belaste den syge eller sig selv
kontinuerligt bedre vilkår for, ved forestående dødsfald, at flere pårørende kan våge på stuen i nærheden af den syge. Samtidig er der plads til at personalet bedre kan støtte familien og hjælpe ved sengesiden. 
Ombygningen er estimeret til 7 mio. kr. Hospice har foreløbig 4 mio. kr. til ombygningen. Der skal derfor samles 3.mio kr. ind via donationer. Hospice lægger i den forbindelse op til et samarbejde med Støtteforeningen.
 
 Bestyrelsen for Hospice Sydvestjylland/ Gylling Haahr