Bestyrelsen

Hospice er en selvejende institution med bestyrelse. Selvom Hospice Sydvestjylland er en selvejende institution, er den faglige indsats alligevel en del af den samlede  palliative indsats (lindrende indsats) på specialistniveau i Region Syddanmark.
 
Hospices bestyrelse er sammensat af følgende personer, der repræsenterer noget forskelligt:
 
Formand: Bent Peter Larsen repræsenterer Kræftens Bekæmpelse
Bestyrelsesmedlem: Jytte B. Dalum repræsenterer støtteforeningen
Bestyrelsesmedlem: Pia Hvorslev repræsenterer støtteforeningen
Bestyrelsesmedlem: Lars Mogensen repræsenterer Region Syddanmark
Bestyrelsesmedlem: Thyge Nielsen repræsenterer de omkringliggende kommuner                                                                        
 
Tilforordnede:
Bent Hejbøl
Tom Eriksen
Marianne Rosenbæk repræsenterer medarbejdere 
Preben Rudiengaard formand for støtteforeningen