Bestyrelsen

Hospice er en selvejende institution med bestyrelse. Selvom Hospice Sydvestjylland er en selvejende institution, er den faglige indsats alligevel en del af den samlede  palliative indsats (lindrende indsats) på specialistniveau i Region Syddanmark.
 
Hospices bestyrelse er sammensat af følgende personer, der repræsenterer noget forskelligt:
 
Formand: Erik Buhl repræsenterer de omkringliggende kommuner                                                        
 
 Næstformand: Pia Hvorslev repræsenterer støtteforeningen                                     
 
Bestyrelsesmedlem: Jytte B. Dalum repræsenterer støtteforeningen                         
                      
 Bestyrelsesmedlem: Annette Lundgaard, Region Syddanmark                                         
 
Bestyrelsesmedlem Inger Borg Laursen, repræsenterer Kræftens Bekæmpelse                                                                              
 
Tilforordnede:
   
   Tom Eriksen                                                                      

Anna Lise Nørgaard repræsenterer medarbejdere              
 
Gertie Baungaard Gorzelak formand for støtteforeningen