Hospice og corona - til praktiserende læger

Til den praktiserende læge   
Grundet den aktuelle samfundssituation med COVID-19 er der mange spørgsmål der dukker op omkring sundhedsvæsenets ydelser. Hvad fungerer uændret, og hvad er lukket ned.

Vi ser aktuelt færre henvisninger fra den praktiserende læge omkring indlæggelse på Hospice Sydvestjylland.
 
Dette kan være af naturlige grunde, men også da der kan være uvished og ængstelse i forhold til COVID-19.
 
Derfor har vi valgt at sende denne orientering med visitationskriterier og besøgsmuligheder i forhold til at vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
 
Hvem kan komme på hospice?
 
Følgende skal gøre sig gældende:
 • At patienten er uhelbredelig syg, hvor helbredende behandling ikke længere er mulig
 • At patienten selv ønsker ophold på hospice
 • At patientens tilstand kræver lindrende behandling- med komplekse symptomer, der fordrer specialiseret og/eller tværfaglig indsats
 
Hospice har som mål, at patienten oplever en velfungerende symptomlindring, der kan resultere i, at patienten får en god afslutning på livet eller kan blive udskrevet til eget hjem eller eventuel plejebolig.
 
Sådan forholder vi os til COVID-19 på Hospice Sydvestjylland:

Besøgsmuligheder på Hospice Sydvestjylland:
 • Såfremt pårørende har symptomer på sygdom bliver man hjemme, samt at man når man er på besøg, sørger for god håndhygiejne
 • At komme i besøgstiden, der er alle dage fra kl. 14
 • At benytte elevatoren op til stuen ved ankomst
 • At blive på stuen og anvende håndsprit/håndvask før og efter besøg
 • At holde korte besøg (15-20 minutter) og med få deltagere (maksimum 2) ad gangen
 • At begrænse omfanget af besøgende til nære pårørende (ægtefælle/samlever, børn, forældre, børnebørn og bedsteforældre)
 • Vi henstiller til at en pårørende kan blive siddende ved patienten i længere tid. Denne besøgende er så vidt mulig den samme under hele opholdet
 • Såfremt der er børn (under 18 år) i patientens hjem og er symptomfri, anser vi dem som nødvendige pårørende, der kan besøge patienten dagligt, men vi opfordrer til at besøgendes varighed begrænses
Hvis patientens sygdom forværres vil vi lave individuelle aftaler.
 
Alt dette med største ønske om at vi passer på hinanden.
Her på hjemmesiden vi vil orientere løbende i forhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Desuden er I altid velkommen til at kontakte os på telefon 99440499.
 
Venlig hilsen
Annette Hornemann og Ragnhild Rabjerg
Ledelsen på Hospice Sydvestjylland.